سیستم های انرژی تمرینی

پنجشنبه 8 بهمن 1394 03:37 ب.ظنویسنده : حسام ابراهیمی

 
عضله برای آنكه به حالت انقباض درآید احتیاج به انرژی دارد. منبع اصلی انرژی عضله آدنوزین تری فسفات ATP است كه به مقدار كمی در عضله وجود دارد ولی به مقدار زیادی انرژی آزاد می كند ...

سیستم های تولید انرژی
زكراتین فسفات CP منبع انرژی دیگری است كه در سلولهای عضلانی ذخیره می شود. اگر مقدار ATP در سلول بیش از اندازه لازم باشد انرژی اضافی صرف تولید CP می شود و در نتیجه مقدار بیشتری از انرژی ذخیره خواهد شد. به مجرد ذخیره ATP در عضله CP موجود به سرعت و سهولت به ATP تبدیل می شود و در نتیجه CP باعث ثابت ماندن مقدار ATP عضله می شود. انرژی حاصل از CP و ATP برای مدت كوتاهی انرژی لازم را تأمین می كنند پس در فعالیت های شدید بدنی كه بیش از چند دقیقه طول می كشد باید منبع دیگری از انرژی وجود داشته باشد. این انرژی از تجزیه گلیگوژن حاصل می شود و چون این واكنش در مجاورت اكسیژن قرار می گیرد آن را هوازی یا (با اكسیژن) می گویند.

اگر اكسیژن به اندازه كافی برای این واكنش های شیمیایی وجود نداشته باشد در عضله اسیدلاكتیك تولید می شود. قسمت اعظم این اسیدلاكتیك مجدداً به گلوكز و گلیگوژن تبدیل می شود و مقداری از آن در عضله بر جای می ماند. در ورزشهای سخت و طولانی و مخصوصاً افرادی كه از آمادگی جسمانی كمی برخوردارند خستگی عضلات بعد از ورزش مربوط به اسیدلاكتیك باقی مانده در عضله است، میزان خستگی با مقدار اسیدلاكتیك موجود در عضله رابطه مستقیم دارد.

تولید انرژی در بدن به 3 طریق انجام می گیرد كه 2 طریق آنها برای تولیدATP نیاز به اكسیژن ندارند (بی هوازی) و در سومین طریقه وجود اكسیژن كاملاً ضروری است كه به آن (هوازی) گویند:


سیستم ATP-CP

در ورزشهایی چون: پرتاب نیزه ، پرتاب دیسك ، دو 100 متر و شیرجه یا فعالیتهایی كه زمان اجرای آن بسیار كم است (حدود 10 ثانیه) و با حداكثر شدت انجام می شوند انرژی مورد نیاز را از این سیستم تأمین می كنند. ATP وCP موجود در عضله به صورت ذخیره وجود دارند و به هنگام فعالیت انرژی مورد لزوم را تهیه می كنند. در این سیستم برای تأمین انرژی احتیاجی به حضور اكسیژن نیست (بی هوازی)

سیستم اسیدلاكتیك

در ورزشهایی كه زمان اجرای آنها بین 1 تا 3 دقیقه طول می كشد انرژی مورد نیازشان را از این طریق تأمین می كنند مثل دوهای 400 و800 متر وكشتی. هنگام اجرای این فعالیت ها اكسیژن به قدر كافی در عضله موجود نیست لذا گلوكز موجود در عضله به اسیدلاكتیك و ATP تبدیل می شود. در حقیقت در این سیستم گلوكز عامل اصلی تأمین كننده انرژی عضله است.

سیستم هوازی

هر موجود زنده ای برای ادامه زندگی و فعالیت احتیاج به اكسیژن دارد. بعد از چند دقیقه كه اكسیژن به بدن نرسد، نه ATP در بدن ساخته می شود و نه انرژی وجود دارد و در نتیجه زندگی پایان می یابد. در ورزشهایی كه بیش از 3 دقیقه طول می كشد عضلات انرژی مورد احتیاج را از تجزیه مواد غذایی در مقابل اكسیژن بدست می آورند. در دوهای ماراتن، كوهنوردی و. . . ATP مورد نیاز عضلات از این طریق تأمین می گردد. پروتئین ها، گلیگوژن و چربیها از جمله مواد غذایی هستند كه در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد و بیشترین مقدار تولید ATP را نیز دارد.

برگشت به حالت اولیه و وام اكسیژن (ریكاوری)

همانطور كه گفته شد برای اینكه بدن از حالت استراحت به حالت فعالیت درآید فعل و انفعالات متعددی در عضله صورت می گیرد تا انرژی لازم كسب شود. همچنین برگشت بدن از حالت فعالیت به حالت استراحت نیز بسیار مهم است كه آن را برگشت به حالت اولیه (Recavery) گویند. ذخیره اكسیژن بدن هنگام فعالیت های شدید به مصرف سوخت و ساز بدن می رسد؛ در نتیجه هنگام استراحت مقدار اكسیژنی كه از ذخیره بدن گرفته شده است باید دوباره به بدن باز گردد و اسیدلاكتیك جمع شده در عضلات نیز باید از سلول های عضلانی خارج شودكه البته هر دو نیز هوازی هستند. انرژی از دست رفته بدن را وام اكسیژن (Oxygen Debt) گویند. مقدار وام اكسیژن برابر است با مقدار اكسیژن مورد نیاز در هنگام فعالیت؛ اگر نوع فعالیت شخص ملایم، طولانی و یكنواخت باشد بدن می تواند انرژی مورد نیاز را از هوا بگیرد و وام اكسیژن به وجود نمی آید ولی اگر فعالیت شخص شدید باشد به طوری كه او مجبور باشد با كمبود انرژی به فعالیت خود ادامه دهد مبتلا به وام اكسیژن می شود. مدت زمانی كه طول می كشد تا بدن به حالت اول برگردد بستگی به مدت، شدت و آمادگی جسمانی فرد دارد؛ بعد از فعالیت ها در 2 یا 3 دقیقه اول مصرف اكسیژن به شدت پایین می آید اما از این شدت به تدریج كاسته می شود تا به حالت یكنواخت برسد. اگر شخص بعد از فعالیت ورزشی خود، به جای استراحت، كار ساده ای مثل راه رفتن یا دویدن آرام (سرد كردن) را انجام دهد اسیدلاكتیك موجود در بدن زودتر از بین می رود

 

كاربرد سیستم ها در برنامه ریزی تمرینات ورزشی

*سیستم انرژی بی هوازی بی اسید لاكتیك (فسفاژن):

1- به اكسیژن نیازی ندارد.

2- اسید لاكتیك تولید نمی كند.

3- از انرژی شیمیایی ذخیره شده در آدنوزین تری فسفات (ATP)و كراتین فسفات (C.P)كه در سلولها برای سوخت و ساز ،ذخیره شده است. استفاده می كند.

4- این سیستم منبع اصلی انرژی برای فعالیتهایی كه متضمن حركات انفجاری با سرعت بالا یا مقاومتزیاد هستند ، می باشد كه تا 10 ثانیه به طول می انجامد.

تمرینات سیستم انرژی فسفاژن:

1- این روش تمرینی باید بر مبنای فواصل زمانی انجام بگیرد و فعالیت ها نیز باید مرتبط با الگوی حركات باشد.

2- شدت تمرینات باید بیشتر از حد متوسط باشد كه معمولاً میزان این شدت نزدیك به حداكثر توان می باشد.

3- مدت زمان تمرینات در هر تكرار نباید به 10 ثانیه برسد.در غیر اینصورت ذخیره انرژی تمام خواهد شد و سیستم انرژی بی هوازی با اسید لاكتیك ، انرژی را تامین می كند.

4- نسبت كار به استراحت بایستی یك به سه باشد. این نسبت به (A.T.P) و (C.P) اجازه ساخت مجدد را می دهد.

 

*سیستمهای انرژی بی هوازی با اسید لاكتیك

1- این سیستم انرژی نیازی به اكسیژن ندارد.

2- اسید لاكتیك تولید می كند.

3-به طور كلی ، این سیستم بر كربوهیدرات موجود در عضلات استوار است.(گلیكوژن ذخیره شده در عضلات)

4- منبع انرژی برای فعالیتهایی كه بین 10 ثانیه تا 3 دقیقه به طول می انجامد.

5- اوج خروجی این سیستم ، حدوداً در زمان 30 ثانیه پس از آغاز فعالیت رخ میدهد.

تمرینات سیستم انرژی بی هوازی با اسید لاكتیك:

1- روش های اینتروالی ( متناوبی) مورد استفاده قرار می گیرند ولی قدم نخست بر پایه آمادگی هوازی استوار است.

2- شدت تمرینات بایستی بیشینه یا نزدیك به بیشینه باشد.

3-مدت زمان حركات در هر تكرار باید بین 10 ثانیه تا 3 دقیقه باشد.

4- نسبت حركت و استراحت بایستی یك به دو می باشد.

 

*سیستم انرژی هوازی

1- این سیستم انرژی به اكسیژن نیاز دارد.

2- اسید لاكتیك تولید نمی كند.

3- منبع اصلی انرژی برای فعالیتهایی است كه بیش از 4 دقیقه ، چه بصورت پیوسته و چه بصورت متناوب به طول می انجامد.

4- كربوهیدرات ها و چربی ها به عنوان سوخت مصرف می شوند. این سوخت توسط خون ، برای

عضلات حمل می شود.

5- در نتیجه افزایش ظرفیت این سیستم برای تهیه انرژی ، احتیاج به تغییر در عضلات و سیستم حمایتی آنها دارد.

تمرینات سیستم هوازی:

1-افزایش مدت تمرین و سپس افزایش فشار تمرین ،باعث تقویت هر دو قابلیت جذب و پخش اكسیژن می گردد.

2- نسبت فعالیت به استراحت1 به 1 یا 1 به نیم پیشنهاد میگردد.

در اکثر فعالیتهای ورزشی نوعی تداوم و پیوستگی بین دستگاههای تولید انرژی برای بازسازی ATP وجود دارد و عاملهای شدت و سرعت فعالیتهاست که تعیین می کند کدام یک از 3 دستگاه به تنهایی هزینه انرژی زایی کار عضلانی را تامین کند و یا دو دستگاه در هم تداخل نموده و انرژی لازم را در ورزش و فعالیتها را فراهم کنند . 

برچسب ها: سیستم های انرژی تمرینی ، سیستم انرژی ، انرژی تمرینی ، سوخت و ساز انرژی ، انرژی در عضلات ،
دنبالک ها: صبحانه خورها سالم ترند ، فواید خواب به موقع و نحوه خوابیدن صحیح ، رشته مدیتیشن ، آروماتوراپی یا عطر درمانی چیست ؟ ، دانستنی های عطر و ادكلن ، آیا موسیقی می‌تواند کمک کند وزنه بیشتری بلند کنید؟ ، اقتصاد مقاومتی ورزشی ، جایگاه اخلاق در ورزش چگونه است؟ ، 10 عامل موثر بر دیدن خواب بد یا خوب ، طب سنتی برای هر فصلی توصیه ای دارد ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 03:37 ب.ظ

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic